Hlásenie nežiaducich účinkov

 

Ak máte podozrenie na nežiaduci účinok v súvislosti s užívaním lieku spoločnosti UNIMED PHARMA, spol. s r. o., kontaktujte nás prosím prostredníctvom nasledujúcich kontaktov: 
 

Tel.: + 421 2 4333 3786 
Mobil: + 421 907 469 009 
e-mail: neziaduceucinky@unimedpharma.sk

OCUflash® - prvá pomoc na podráždené oči

OCUflash® - prvá pomoc na podráždené oči
  • pôsobí dezinfekčne  a protizápalovo
  • používaním zmierňuje riziko vzniku infekcie a zápalu
  • zmierňuje opuch a začervenanie
  • pomáha pri jačmeni, zahnisaní očí