Сертификати

UNIMED PHARMA® отговаря на всички съответни стандарти за качество и притежава необходимите сертификати за опериране и успешна конкуренция на световния фармацевтичен пазар.

UNIMED PHARMA® е притежател на сертификати ISO (9001; 13485) и GMP сертификат - „Сертификат за добра производствена практика“. С тези сертификати UNIMED PHARMA® удовлетворява изискванията на добрата производствена практика в съответствие със закон № 362/2011 Coll., Регламент на Министерството на здравеопазването SR № 128/2012 Coll., които отговарят на изискванията на Европейската директива - „Насоки на ЕС до добра производствена практика лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба “.

Придобитите сертификати ни мотивират да поддържаме вече високия стандарт, който сме постигнали, и така можем да гарантираме качеството и ефикасността на лекарствата, които произвеждаме.

 

tcld.net