Глаукома

Глаукомата се отнася към очните заболявания, които - поради повишено вътреочно налягане - увреждат зрителните нерви и заедно с неадекватна терапия могат да доведат до загуба на зрителното поле и до слепота. Около 1% от населението страда от това заболяване, като рискът се увеличава с напредването на възрастта. Тя е особено опасна, защото болестта първоначално прогресира бавно и незабелязано. Препоръчва се редовно изследване след 40-годишна възраст, за да се открие навреме глаукомата.

Първичната откритоъгълна глаукома е най-често срещана, като тя не създава затруднения доста дълго време; ако бъде открита навреме, може да се лекува добре с помощта на капки за очи. Други форми на глаукома са острата глаукома, която е наистина спешен случай и може много бързо да доведе до слепота, така също вродената и вторичната глаукома, като те са следствие от някои други очни заболявания. Ако капките за очи не са достатъчни, е необходимо лечение с лазер или операция.

Определение / Причини

Глаукома (зелена катаракта) е общото наименование за различни очни заболявания, които най-вече притежават три еднакви основни характеристики:

 

 • повишено вътреочно налягане
 • намалено зрително поле
 • изкопаване на папилата със загуба на маса (атрофия) на оптичния нерв
 •  

В по-голяма част от случаите повишеното очно налягане играе важна роля при появата на глаукома. Дефекти в освобождаването на вътреочната течност в предната камера на окото водят до дисбаланс между непрекъснатото производство в цилиарното тяло и освобождаването. Течността се натрупва в окото, повишава налягането. Това повишено вътреочно налягане уврежда основно чувствителните оптични нерви. След това увредената нервна тъкан вече не може да изпраща цялата информация до мозъка и това води до загуба на зрително поле, което е характерно за глаукомата.

Въпреки това, има и пациенти с глаукома, които имат нормално вътреочно налягане, затова говорим и за други фактори, освен за причините за тях. Следователно тук може да изиграе определена роля и дефекта в препълването на оптичните нерви и ретината. Тогава това може да е показател за съдово заболяване и твърде високо или твърде ниско кръвно налягане.

Обикновено различаваме четири различни форми на глаукома:

 • първична откритоъгълна глаукома
 • първична глаукома със затворен ъгъл (= остра глаукома / пристъп на глаукома)
 • вторична глаукома, повишено вътреочно налягане в резултат на някакво друго заболяване на окото или цялостно заболяване

Честота и рискови фактори

В индустриалните страни глаукомата е една от най-честите причини за слепота. Според прогнозата 1% от населението страда от глаукома или поне са силно застрашени от появата на глаукома. Най-честата форма на глаукома е първичната откритоъгълна глаукома. Възрастните хора са особено предразположени към това. Честотата на заболяването е най-малко осем пъти по-висока при възрастовия клас на възраст 70-80 години, отколкото при 30-40 годишните. В случай на откритоъгълна глаукома следните рискови фактори играят комбинирана роля:

 • възраст над 65 години
 • често срещана заболеваемост в семейството
 • захарен диабет
 • сърдечносъдови заболявания
 • силно възпаление на очите
 • силно късогледство
 • лечение с кортизон

Мъжете и жените в по-ранна възраст са засегнати от глаукомата със същата честота. Острата глаукома по принцип може да се появи на всяка възраст, но честотата при нея се увеличава с възрастта. При възрастните пациенти - жените са засегнати малко по-често от мъжете. Основни рискови фактори са:

 • очната ябълка е твърде къса; това често се появява в случай на хиперметропия (далекогледство)
 • често срещана заболеваемост в семейството

Първичната вродена глаукома възниква рядко и при нормални обстоятелства се появява в първите години от живота. Има ясна диспозиция, но все още не се знае точният начин на наследяване.

Симптоми

Първичната откритоъгълна глаукома е безсимптомна дълго време, което означава, че тя остава незабелязана от засегнатия човек. В типичните случаи дори няма болка. С високо вътреочно налягане обаче и поради така наречения епителен оток, около източници на светлина могат да се появят цветни пръстени или мъгла. Под епителен оток разбираме натрупването на течност в горния слой на роговицата. В напреднал стадий това води до дефект в зрителното поле и дори до пълна слепота.

Острата глаукома се характеризира с твърде зачервено око и зеница, която не е реактивна на светлина, придружено с болка и нарушено зрение. Често можем да станем свидетели и на общи симптоми като главоболие, гадене и боледуване. Първичната вродена глаукома при засегнати деца се отличава с видимо насълзени очи, чувствителни към светлина и с конвулсивно свиване на клепачите. При новородени с много големи очи има голямо съмнение и определено трябва да се консултирате с лекар-експерт. Вторичната глаукома може, в зависимост от съществуващото състояние, да бъде без симптоми или може да бъде свързана с всички гореспоменати симптоми.

Диагноза

Първична откритоъгълна глаукома

За надеждна диагноза на първичната откритоъгълна глаукома е важно да се отцени вътреочното налягане, зрителното поле и папилата на оптичния нерв. За диагностициране на глаукома понякога се изискват много години на проверка на нейния напредък с документиране на всички изводи и заключения.

Остра глаукома

Гореспоменатите симптоми са ключов признак за наличието на остра глаукома. След тяхното установяване, очен лекар може лесно да потвърди диагнозата, чрез измерване на вътреочното налягане и изследване на предните сегменти на окото и ъгъла на очната камера.

Първична вродена глаукома

Надеждна диагноза за първична вродена глаукома може да бъде определена само чрез изследване на засегнатото дете под упойка.

Вторична глаукома

При вторичната глаукома повишеното вътреочно налягане заема основно място в диагнозата. В тези случай диагнозата възниква от съществуващи заболявания.

Горният праг на вътреочното налягане е приблизително 21-23 mm Hg (Hg = живак). Налягането има склонност да се повишава с по-напредването на възрастта. Трябва да споменем, че дори вътреочното налягане да е на прага на нормата, глаукома би могла да съществува. В тези случаи, въпреки че вътреочното налягане е статично при нормални прагове, индивидуално то е твърде високо за засегнатото око и причинява съответни щети. От друга страна, повишеното налягане може да не означава непременно наличие на глаукома, индивидуалният праг на поносимост на съответното око да е по-висок от нормалния.

Терапия

На първо място при лечение за намаляване на вътреочно налягане в случай на първична откритоъгълна глаукома е медикаментозното лечение. Прилаганите лекарства обикновено са капки за очи. Налични са различни групи активни вещества, които също могат и да се комбинират. Когато медикаментозното лечение е недостатъчно, в определени случаи може да се използва и лазерно лечение. Ефектът от намаляване на налягането обаче е лек и не постоянен. Тогава алтернативата е да се направи операция. Операциите обикновено се провеждат с локална упойка, като се създава изкуствено освобождаване на вътреочната течност.

Острата глаукома е спешно състояние и трябва незабавно да се лекува. На първо място се прилага лекарствено намаляване на вътреочното налягане, последвано от операция (алтернативно, чрез лазер). Лечението на вродена глаукома винаги се определя постепенно. Лечението на вторична глаукома зависи от съществуващото заболяване, но основно се определя според принципите, изложени по-горе.

Профилактика

Когато се касае за първична откритоъгълна глаукома, след 40-годишна възраст всеки човек трябва да направи профилактичен преглед при очен лекар, включващо измерване на вътреочното налягане най-малко веднъж на три години, за да може да се започне навременно лечение за намаляването му. Рисковите пациенти трябва да се подлагат на превантивни прегледи по-често. Пациентите, които са претърпели някакви кръвонасядания или наранявания на окото, трябва да проверяват очното си налягане веднъж годишно, тъй като такива наранявания могат да доведат до вторична глаукома. При 5 до 10% от всички хора с по-продължителното лечение с капки за очи или други лекарства, съдържащи кортизон, може да доведе до така наречената кортизонова глаукома, като специфична форма на вторичната глаукома. Следователно на тези пациенти трябва да се проверява очното налягане.

Прогноза

По принцип трябва да се отбележи, че всеки вид глаукома, който не се лекува, в крайна сметка ще доведе до слепота в засегнатото око. Увреждането, което вече е настъпило, не може да бъде премахнато, въпреки интензивна терапия. Първичната откритоъгълна глаукома е хроничен патологичен процес, който напредва бавно с годините и дори с десетилетия. С подходяща терапия този процес може да бъде спрян или забавен. Нелекуваната остра глаукома може да доведе бързо до слепота в по-голяма част от случаите. Ако бъде открита навреме обаче и ако се лекува адекватно, тя има много добра прогноза. Въпреки навременното лечение на вродената глаукома, частичното увреждане често води до намалена острота на зрението, но пълна слепота по-скоро може да бъде предотвратена. Прогноза за вторична глаукома зависи от съществуващото заболяване.

Източник: http://primar.sme.sk/c/4116906/zeleny-zakal-glaukom.html#ixzz0gLXGkL