ИСУ политика

UNIMED PHARMA spol. s r. о. разработва, произвежда и доставя лекарствени продукти за очите - вливане на очни разтвори, медицински изделия - напоителни разтвори и вътреочна диагностика. Имаме създадена и поддържана интегрирана система за управление (ИСУ), която включва система за управление на качеството, система за управление на околната среда.

Нашата система се основава на спазването на изискванията на стандартите ISO 9001, ISO 13485 и ISO 14001.

 Интегрираната система за управление (ИСУ) е неразделна част от нашия бизнес и философията на компанията, а също така е из раз на нашия ангажимент да подобряваме непрекъснато всички аспекти на нашия бизнес, особено опазването на околната среда, включително предотвратяването на замърсяване, безопасността на операциите, предотвратяване на злополуки и увреждане на здравето и постигане на все по-високи изисквания към качеството.

Развитието на бизнеса се фокусира върху дългосрочното удовлетворение на нашите клиенти, собственици, служители и други заинтересовани страни.

Популяризиране на здравето и безопасността на работното място като неразделна част от Интегрираната система за управление и всички бизнес дейности, водещи до просперитета на компанията и нейните служители.

Спазване на законодателните задължения, свързани със здравето и безопасността на работното място, както и ангажиментите, произтичащи от други документи, които дружеството е приело.

Фирмената култура се превежда като отговорност и правилно отношение на служителите към качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа.

Чрез систематично обучение на служителите и повишаване на техните способности ние повишаваме осведомеността за качеството на продуктите, значението на спазването на принципите на здравето и безопасността при работа и опазването на околната среда.

Чрез постоянно развитие на ИСУ, управлението на Unimed Pharma spol. s r. о. създава основната предпоставка за изпълнение на своята бизнес цел и за непрекъснато усъвършенстване.

Нашите доставчици са външни партньори и също се интересуват от това да отговарят на изискванията на нашата ИСУ политика.

Виждаме успех в осигуряването на съответствие на нашия бизнес със законодателни изисквания и други задължения, които сме поели за себе си.

Ние оптимизираме ИСУ чрез ефективна комуникация със заинтересованите страни.

Одобрен от: ZpS
Датирано: 4.3.2020

 

ocianews.com 50 tl deneme bonusu veren bahis siteleri bahis siteleri