Zdravý pohľad na svet
Jazyk / Language  
 

Kontakty

UNIMED PHARMA, spol. s r.o.
Oriešková 11
821 05 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 31367216
DIČ: SK2020329531

Tel.: +421 2 4333 3786
Fax: +421 2 4363 8743

E-mail: 
unimedpharma@unimedpharma.skHlásenie nežiaducich účinkov

Ak máte podozrenie na nežiaduci účinok v súvislosti s užívaním lieku
spoločnosti UNIMED PHARMA, spol. s r. o., kontaktujte nás prosím
prostredníctvom nasledujúcich kontaktov:

Tel.: + 421 2 4333 3786
Mobil: + 421 907 469 009
e-mail: neziaduceucinky@unimedpharma.sk