Zdravý pohľad na svet
Jazyk / Language  
 

Ochorenia

Suché oči

Syndróm suchého oka.
Zrakom prijímame viac ako 80 % všetkých informácií. Oči sú hlavným zmyslovým orgánom, ktorý nás spája s okolím. Oči sú zároveň najexponovanejším zmyslom, vplýva na ne množstv ...

Začervenané oči

Za ostatných 25 rokov, čo pôsobím v oftalmológii sa stále ozývajú hlasy kolegov z iných odborov, aby došlo k väčšiemu uvoľneniu preskripčných obmedzení v prípade očných kvapiek. Ide tu o dva protichod ...

Podráždené oči

Staráte sa o svoje telo primerane? A čo vaše oči?
Sedíte hodiny pred počítačom či televízorom a denne si zaťažujete zrak. Oči sú často vystavené klimatizácii, zlému osvetleniu a mnohým ďalším fak ...

Zelený zákal (Glaukóm)

Pod glaukóm sa zahŕňajú ochorenia očí, ktoré - spravidla zvýšeným vnútroočným tlakom - poškodzujú zrakový nerv a pri nedostatočnej terapii môžu viesť k výpadku zorného poľa a k oslepnutiu. Spolu na to ...

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM)

Zrak je najdôležitejší zmysel človeka, prijímame ním až 80 % všetkých informácií. Preto je potrebné si chrániť zrak pred zhoršujúcimi sa negatívnymi vplyvmi vonkajšieho i pracovného prostredia, ako je ...

Diabetická retinopatia

Diabetes mellitus (DM) alebo cukrovka
je ochorenie charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi v dôsledku nedostatku alebo zníženej účinnosti vlastného inzulínu. Trvalá zvýšená hladina cukru ...
1. Suché oči                                      4. Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM)
2. Začervenané oči                             5. Diabetická retinopatia
3. Zelený zákal (Glaukóm)


Novinky e-mailom
Spýtajte sa lekára